Ana İçeriğin Başı

Fesih İşlemleri Hakkında

Müşterilerimizin internet abonelik fesih işlemlerini, Türk Telekom Ofis /Grup Mağazalarına şahsen başvuru yaparak, faks çekerek veya E-Devlet sistemi üzerinden yapabilmesi mümkündür. Faks ile abonelik fesih işlemleri yapmak isteyen müşterilerimizin üzerinde abonelik bilgilerinin bulunduğu imzalı bir dilekçe ile resmi kimlik belgesinin bir kopyasını 0(312) 306 07 16 numaralı faksa göndermesi yeterlidir. Talep edilen işlemlerin sorunsuz ve zamanında tamamlanabilmesi için güncel iletişim bilgilerinin (Cep Telefon ve sabit telefon numarası) dilekçede yer alması önem arz etmektedir. 

Talebinizi tam ve eksiksiz bir şeklide karşılayabilmek amacıyla, sizinle irtibata geçmemiz gerekebilir. Bu nedenle iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olmasına dikkat edilmelidir. Abonelik feshi işlemini yalnızca abonelerimizin kendilerinin veya vekaletname ile yetkilendirdikleri kişilerin gerçekleştirebildiğini hatırlatmak isteriz. 

Yazılı talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde fesih işlemi gerçekleştirilecektir. Hattınızın iptali sonrasında varsa mülkiyeti Şirketimize ait cihaz/donanım/modem/kart ve benzeri ekipmanların iade edilmesi ve hattınıza ait son faturanın takip edilerek ödenmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız. 

Abonenin vefatı halinde nasıl iptal edebilirim? 

Hat sahibinin vefat etmesi durumunda fesih işlemleri için, hat sahibi varisinin veya başvuruda bulunan yakınının Türk Telekom Ofis /Grup Mağazalarına gelmesi veya fesih başvurusunu faks ile iletmesi gerekmektedir. Başvuru esnasında, vefat eden hat sahibine ait aşağıda belirtilen evraklardan en az biri bulunmalıdır. 

  • Nüfus Müdürlüğünden alınacak TUİK Ölüm Belgesi,
  • Defin Belgesi, 
  • Veraset ilamı, 
  • Abonenin ölümünü gösteren sağlık kuruluşlarınca verilmiş yazı, tutanak veya raporlar, 
  • Abonenin ölümünü gösteren Trafik kazalarıyla ilgili raporlar,
  • Abonenin ölümünü gösteren mahkeme kararları, 

Fesih işlemlerinin sorunsuz ve zamanında tamamlanabilmesi için, talep edilen evrakların eksiksiz teslim edilmesi, dilekçede veya başvuru esnasında başvurana ait güncel iletişim bilgilerinin (cep Telefon ve sabit telefon numarası) belirtilmesi önem arz etmektedir. 

Yazılı talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde fesih işlemi gerçekleştirilecektir. Hattın iptali sonrasında varsa mülkiyeti Şirketimize ait cihaz/donanım/modem/kart ve benzeri ekipmanların iade edilmesi ve son faturanın takip edilerek ödenmesi gerekmektedir.  ​​​​​​​